exchange

SSCR are in proiect dezvoltarea unor parteneriate cu ONG-uri sau Universitati din strainatate pentru schimb de stagii chirurgicale

Vom reveni cu detalii